ست چاقوی میراکل بلید

چاقو در یک پکیج

هیچ وقت نیازی به تیز کردن ندارند

جنس استیل ضد زنگ و مرغوب

دو عدد چاقوی قطعه کن با گوی کنترل

دو عدد چاقوی بزرگ همه کاره

چهار عدد چاقوی استیک بری

یک عدد چاقوی پوست کن و ...

88000 تومان